27.03.2014

Setkání při příležitosti výročí úmrtí bratra Česlava

Národní bratrské společenství SFŘ v ČR

tau

srdečně zve členy františkánské rodiny i další příznivce v sobotu 3. května 2014 na setkání do Moravské Třebové při příležitosti prvního výročí úmrtí bratra Česlava Křížaly

 Program:

V 10. hod mše svatá v kostele sv. Josefa. Celebruje P. František Uriga OFM.

Po mši svaté návštěva hrobu bratra Česlava a společná modlitba.

Následuje posezení a beseda v klášteře bratrů františkánů, s malým občerstvením v refektáři kláštera.

Národní rada SFŘ

Informace: František Reichel mobil 725 939 385; e-mail f.reichel@volny.cz

Poznámka: Prosíme nejpozději do 30. 4. 2014 nahlásit účast na tel. 739 590 638.