10.03.2014

Duchovní téma pro 4. etapu CMP 2014

tau

DUCHOVNÍ TÉMA XXXIII. ročníku Cyrilometodějské pouti v roce 2014: Církev

IV. etapa

Od kostela svatého Havla v Neveklově do kostela Zvěstování Panny Marie v Maršovicích a dále až do Heřmaniček.

v neděli 16. 3. 2014

Tajemství církve dle Katechismu katolické církve (KKC)

V předchozích etapách jsme sledovali podle Písma svatého Nového zákona, jak církev vznikala a dále se rozšiřovala. Dnes i v dalších etapách budeme si o Církvi opakovat to, co nás učí Katechismus katolické církve.

  • Církev – zároveň viditelná i duchovní tj. je viditelné shromáždění i duchovní společenství; je pozemská i obdařená nebeskými dary; je zároveň božská i lidská.(771)
  • Církev – tajemství spojení lidí s Bohem. Kristus v církvi zjevuje své vlastní tajemství jako cíl Božího plánu: sjednotit v něm vše (Ef 1,10). Toto společenství lidí s Bohem skrze lásku nikdy nepřestává (1Kor 13,8). Struktura církve je zaměřena na svatost Kristových údů (772 – 773).
  • Církev – všeobecná svátost spásy. Být svátostí vnitřního spojení lidí s Bohem to je první účel Církve. Jako svátost je církev Kristovým nástrojem. (774 - 776)
  • Církev je cesta i cíl Božího plánu. Dokonale se uskuteční v nebeské slávě jako shromáždění všech vykoupených země. (778).

Poznámka: Čísla v závorkách označují příslušný odstavec v Katechismu katolické církve.