20.02.2014

Zahájení XXXIII. ročníku CMP

Vzhledem k tomu, že na tento den (15. 2.) připadl svátek blahoslavených 14 pražských mučedníků–františkánů, sloužil úvodní mši svatou v kostele svatého Klimenta na Levém Hradci otec Regalát Beneš OFM z konventu bratří františkánů v Praze. Koncelebroval Mons. Jan Peňaz, předseda Matice Velehradské a děkan ve Křtinách (foto 019). Přítomno bylo 105 poutníků. Po mši svaté Mons. J. Peňaz požehnal nové modré poutnické čepice (foto 032). Potom jsme si připomněli duchovní téma letošního ročníku „Naše matka Církev“ a po zápisu do kroniky a fotografování před kostelem vyrazilo pěšky 77 poutníků na trasu první etapy (foto 047), která vedla do kostela Panny Marie Sněžné ke hrobu 14 mučedníků.

Druhá etapa v neděli 16. 2. začala opět mší svatou a to v kapli sv. Michala (u kostela PMS) u hrobu pražských mučedníků. Mši svatou sloužil farář P. Antoním Klaret Dąbrowsky OFM, který na závěr poutníkům požehnal zcela novým relikviářem 14 pražských mučedníků (foto 018). Pěší část pouti začala úvodní modlitbou k růženci na stanici tramvaje Pobřežní cesta v Braníku (foto 024), kde jsme v sobotu skončili. Na trasu této etapy, která vedla v první polovině cesty po nádherné cyklostezce na pravém břehu Vltavy, jsme vyšli v počtu 33 poutníků. Za krásného počasí jsme přes Modřany a Zbraslav došli až na jižní okraj Prahy a odtud přes osadu Jarov dorazili do hospody u Kaštanu ve Vraném nad Vltavou. Po obědě jsme vystoupali závěrečnou část etapy v počtu 24 peších (plus dva řidiči) do Zvole a potom dále přes Okrouhlo a Záhořany do cíle v Jílovém u Prahy. Celkem v obou etapách jsme odšlapali 44 km.

František Reichel

gallery