31.12.2010

Cyrilometodějská pouť 2010

Cyrilometodějská pouť A.D. 2010 Ročník XXIX.

 

Tau 

 

Levý Hradec – Velehrad a ostatní směry, odkud se putuje na Velehrad:

Nový Jičín - Velehrad

Netín, Velké Meziříčí, Vítochov, Vranov nad Dyjí, Znojmo, Vír u Bystřice nad Pernštejnem, Olomouc, Ratíškovice, Slavkov u Brna, Veselí nad

Moravou

a jiné proudy, vše na Velehrad

 

Pozvánka na etapovou pěší pouť

po stopách těch, kdo k nám na Moravu a do Čech přinesli  křesťanskou víru a na poděkování za dar víry

 

Pořádá Národní rada Sekulárního františkánského řádu, farnost sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí a farnost Křtiny farnost Nanebevzetí P. Marie ve Vranově n. Dyjí

aj.

 

 

PŘEDBĚŽNÝ LETÁK

 

 

Cyrilometodějská pouť Levý Hradec Velehrad 2010 

(XXIX. ročník)

spojená s Poutí na Velehrad (X. ročník)

DUCHOVNÍ TÉMA XXIX. i X. POUTI: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

(všechny etapy jsou letos dvoudenní)

 

Sobota 20. února

I.                  etapa: Levý Hradec – Roztoky přívoz – Troja -  Prosek   20 km           Letošní pouť bude zahájena v sobotu 20. února mší svatou v 9,30 opět v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci - UBI CHRISTIANITAS INCEPTA EST – kde se započalo křesťanství (tj. v Čechách). Mši svatou bude sloužit P. Antonín Klaret Dąbrowski, OFM (farář od Panny Marie Sněžné) a přivítá nás P. Petr Bubeníček, správce Levého Hradce a farář roztocký a libčický.

Doprava z Prahy je vlakem z Masarykova nádraží v 8,41 (příjezd na stanici Roztoky-Žalov v 9,00 a pak pěšky nahoru na hradiště po značce). 

Autobusem č. 340 se dá jet z Dejvické (na okraji ulice Jugoslávských partyzánů u kulaťáku) v 8,45 a na Levém Hradci je v 9,07. Autobus není bohužel nízkopodlažní.

Poutníky mimopražské si rozeberou na nocleh v Praze spolupoutníci z Prahy (pokud nemají jinou možnost přespání).

Neděle 21. února

II.               etapa:         Prosek - Stará Boleslav - Čelákovice                25 km           Odchod po mši sv. v nejstarším (dosud stojícím) kostele sv.Václava v Čechách na Proseku (8.00 – 9.00), návštěva palladia ve Staré Boleslavi, odjezd z Čelákovic zpět do Prahy vlakem např. 17,34d, 18,34  d , 19,34    d .  

 

další etapy – může zde dojít ještě ke změnám (podrobnosti a změny viz další letáčky, maily nebo viz www.poutnik-jan.cz ):

Sobota 13. března 

III. etapa: Čelákovice - Nymburk                              Neděle 14. března   26 km             

IV. etapa: Nymburk - Městec Králové                       

Sobota 10. dubna

  23 km              

V. etapa:    Městec Králové - Obědovice                    

Neděle 11. dubna

  25 km             

VI. etapa:   Obědovice - Pardubice                            

Sobota 15. května 

  26 km             
VII. etapa: Pardubice - Sedlíšťko                                 25 km             

Neděle 16. května

VIII. etapa: Sedlíšťko - Litomyšl                                   

Sobota 12. června

25 km
IX. etapa:   Litomyšl - Hradec nad Svitavou                    Neděle 13. června 24 km 

X. etapa:   Hradec nad Svitavou - Letovice                 

Sobota 17. července

22 km  
XI. etapa:   Letovice - Rájec nad Svitavou                      Neděle 18. července  20 km
XII. etapa: Rájec nad Svitavou - Křtiny                          20 km

Čtvrtek 19. srpna – Sobota 21. srpna  

XIII.-XV. etapa: Křtiny-Velehrad (spolu s X. pěší poutí na Velehrad) 72 km

Všude po cestě se můžete přidávat. Denně jdeme pěšky 20 – 27 km. Budeme se vždy snažit, aby jeden nebo lépe dva bratři či sestry měli s sebou vozidla, kterými si převezeme spacáky a batohy do cíle.

 

Na naši samostatnou část CMP navazuje pětidenní jubilejní X. pěší pouť na posvátný Velehrad na  poděkování za poselství evangelia a s prosbou za obnovení víry v našem národě, z Velkého Meziříčí (a z jiných východisek), s předehrou z Netína s tradičním heslem „RADOST PRO VŠECHEN LID“

(Lk 2,10),  tj. pro poutníky i pro ty, kdo se s nimi setkají.

Pondělí 16. srpna

15.15 z Netína do Velkého Meziříčí         (cca 8 km), nocleh ve špitálku Úterý 17. srpna

6,30 z Velkého Meziříčí (od špitálku) do Tišnova  (cca 33 km)  
Středa 18. srpna  

6,30 z Tišnova do Křtin                           

Čtvrtek 19. srpna

  (cca 33 km)  

6,30 z Křtin do Milonic                            

Pátek 22. srpna

  (cca 33 km)  
6,30 z Milonic – sv. Klimentek – Boršice   Sobota 21. srpna   (cca 33 km)  
8.00 z Boršic – Velehrad                             (cca 8 km)   

(12.00 mše sv.)

Aktuální informace najdete na Internetu: www.poutnik-jan.cz

Kontakty na organizátory "pražské" větve pouti:

Libor Gottfried:          739 389 158  e-mail: L.Gottfried@seznam.cz

František Reichel:       602 614 332 

a letáčky bude pro Vás rozesílat:

e-mail: f.reichel@volny.cz
Uršula Janků:           731 604 392   nebo pevná linka:  286 891 447
                                                              nebo mail: Ursula.Janku@seznam.cz

 

Prosíme, sdělte nám Vaše nebo spřízněné emailové adresy, na něž si přejete, nebo si myslíte, že by bylo vhodné letáčky rozesílat! Mohou to být jak adresy jednotlivých lidí, tak adresy farností, časopisů, křesťanských organizací apod.

 

Vážení přátelé pěších etapových poutí!

 Máme radost, že s námi letos opět chcete putovat z Levého Hradce až na Velehrad. A také ty z Vás, kteří se pouti nemůžete zúčastnit pěšky, ale chcete se s námi podílet na modlitbě, prosíme, abyste se s námi modlili vždy v den pouti, a to všechny růžence a je-li to možné, i ranní nebo večerní chvály. Modlíme se je na tyto úmysly:

        (první dva růžence se většinou modlí cestou dopoledne)

Radostný růženec - za církev České republice, na úmysly našich biskupů a za 

farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání

Růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj  a dobro ve světě, a letos opět i za muslimy a za to, aby nalezli cestu pokoje a míru s křesťany

- jeho tajemství: Ježíš,  který byl pokřtěn v řece Jordánu

                                     který v Káně zjevil svou božskou moc                                    který vyzýval k pokání a hlásal evangelium                                   který na hoře Proměnění zjevil svou božskou slávu                                   který ustanovil eucharistii

(v poledne se modlíme Anděl Páně, se zastávkou u nějakého kříže i jinde)

(následují další dva růžence cestou odpoledne)

Bolestný růženec - za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly Slavný růženec - za církev ve světě, na úmysly sv. otce Benedikta XVI.

Závěrečná modlitba:

"Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my

přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky.

Amen."

(z denní modlitby církve)