28.01.2014

Pozvánka na postní duchovní obnovu v Jindřichově Hradci

Postní (předvelikonoční) duchovní obnova v Jindřichově Hradci 2014, vede P. Dominik Daniel Valer OFM

Téma: „Hle tvá Matka!"

Předběžný časový plán:

Sobota 12. 4. 2014
8.30 kafe, čaj, snídaně
9.00 přednáška I.
10.30 přednáška II.
12.30 - 13.30 přestávka na oběd
13.30 - 15.00 adorace, svátost smíření, úvodní slovo k adoraci (= malá přednáška)
15.00 modlitba růžence
15.30 Mše svatá, zakončení obnovy

Účastníci:
MBS SFŘ J. Hradec - jáhen Tomasz Zbucki, br. Eliáš Tomáš Paseka OFM
MBS SFŘ Sušice - br. Serafín Beníček OFMCap,
MBS SFŘ Jihlava - s. Zdeňka Nečadová, br. Stanislav Stec OFMConv,
MBS SFŘ Plzeň - br. Luboš Kolafa,

Pro sestry a bratry ze vzdálenějších společenství bude možnost přespání v J. Hradci z pátku na sobotu.

Přihlášky (počet účastníků a zájemců o přespání) prosím posílejte na adresu :
tompas987@gmail.com