30.12.2013

Setkání ministrů

Zástupci Sekulárního františkánského řádu se ve dnech 17. - 18. ledna sejdou v Brně. Setkání je určeno zejména pro ministry jednotlivých místních bratrských společenství, je však otevřeno všem terciářům. A na bohoslužby jsou zváni všichni, kdo by se s tímto způsobem života chtěli seznámit. První mše sv. bude v pátek 17. 1. v 17 hod. v kapucínském kostele Nalezení sv. Kříže, druhá mše sv. pak v kapli Církevního domova mládeže Petrinum v sobotu 18. 1. v 8.30.