24.10.2013

Nabídka duchovních cvičení na Velehradě v roce 2014

16.2. - 21.2. Kněžské exercicie Mons. V. Šíma
12.10.-17.10. Kněžské exercicie P. V. Kodet OCarm
9.11.-14.11. Kněžské exercicie Mons. P. Posád
16.11.-21.11. Kněžské exercicie P. V. Kodet OCarm
     
30. 1. - 2.2. Duchovní cvičení pro katechumeny a pokřtěné v dospělosti (do pěti let od křtu) P. V. Řehulka
21.2. - 23.2. Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel(+ praktická část pro aranžery květin) Mons. V. Šíma
27.2. - 2.3. Duchovní cvičení na téma „Jak správně prožít postní dobu“ P. V. Kasan OSB
7.3. - 9.3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty Mons. V. Šíma
10.3. - 12.3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty Mons. V. Šíma
14.3. - 16.3. Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské P. J. Čunek SJ
23.3. - 26.3. Postní duchovní cvičení pro manžele P. J. Žaluda SDB
28.3. - 30.3. Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu) P. S. Peroutka SJ
7.4. - 11.4. Duchovní obnova pro zaměstnance Charity P. B. Vitásek
25.4. - 27.4. Duchovní obnova formou večeřadla pro mládež jáhen J. Maxa
12.5. - 16.5. Duchovní cvičení s Pannou Marií P. J. Hladiš SJ
15.6. - 21.6. Duchovní cvičení pro řeholnice Mons. J. Šich
27.6. - 29.6. Duchovní obnova formou večeřadla pro rodiny a mládež jáhen J.Maxa, P.Š.M.Filip OP
13.7. - 17.7. Duchovní cvičení pro všechny Mons. A. Opatrný
17.7. - 20.7. Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky Mons. A. Opatrný
27.7. - 31.7. Duchovní cvičení pro všechny P. A. Dabrowski OFM
30.7. - 2.8. Duchovní cvičení pro všechny P. M. Kabrda SDB
17.8. - 21.8. Duchovní cvičení pro varhaníky a chrámové zpěváky P. M. Javora
24.8. - 29.8. Duchovní cvičení pro vysokoškoláky P. M. Altrichter SJ
24.8. - 29.8. Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a jejich manželky P. A. Krasucki OP
7.9. - 10.9. Duchovní cvičení pro všechny P. M. Kabrda SDB
6.10.-10.10. Duchovní cvičení s Pannou Marií P. J. Hladiš SJ
24.10.-26.10. Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu) P. S. Peroutka SJ
7.11. - 9.11. Víkend gregoriánského chorálu Petr Hudec
4.12. - 7.12. Adventní duchovní cvičení Mons. V. Šíma
9.12.- 13.12. Adventní duchovní cvičení P. A. Dabrowski OFM

Bližší informace naleznete na www.stojanov.cz

Přihlášky posílejte na adresu:

Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad

Tel.: 572 571 420, 733 741 896

e-mail: velehrad@stojanov.cz