23.09.2013

Jaká byla pouť FrMolu

3. pouť Františkánské mládeže do Hájku

„Poďte do lesa svatého | k Rodičce Boha živého,

| tu milosti nabudete | a potěšení dojdete.“

  Těmito slovy ze starobylé hájecké písně zvali mladí přátelé na pouť v sobotu 6. září. A pouť se vydařila. p9070105.jpg

Podle plánu vyrazilo z Pohořelce od sochy sv. Jana Nepomuckého 25 osob již po šesté hodině ranní za dřevěným procesním křížem (i s korpusem) ozdobeným růžemi. Během cesty jsme střídali modlitbu růžence a mariánské písně (měli jsme i reproduktor s mikrofonem). p9070157.jpg

Kdosi vzal s sebou kamaráda z Manily, který zazpíval mariánskou píseň v angličtině. Jako vždy byla zastávka u sester boromejek v Domově Řepy. Sestra Konsoláta nás vyzvala, abychom se modlili na úmysly papeže Františka za mír v Sýrii. Po 9. hodině jsme dorazili k tvrzi Litovice, kde se připojilo 5 barokních muzikantů, kteří nás doprovázeli po staré poutní cestě až do Hájku. Cestou se připojovali další lidé, takže do cíle nás dorazilo 64. Mši svatou sloužil novokněz bratr Eliáš Tomáš Paseka, OFM. Po mši svaté byly ještě loretánské litanie. A na závěr bramborová polévka a koncert fléten. Ohlasy účastníků: „skvělé“.

p9070188.jpg

  Díky všem, kdo se podíleli na přípravě, organizaci, nesení křížku i reproduktoru, posádce doprovodného vozidla, které převáželo naše zavazadla a také posádce policejního vozidla, která nás doprovázela v úseku, kde byla frekventovaná silnice bez chodníku, a také Michaele Valentové, která nám pověděla o historii Hájku i poutní cesty.

Foto Jiří Horský.

RL