12.08.2013

Zpráva o cestě do Estonska

O přípravě Národního bratrského společenství SFŘ v Estonsku

IMG_1356 (Large).JPG

Na základě pověření na generální kapitule SFŘ (Budapešť, 2008) navštívili ve dnech 13. - 18. června 2013, členové NR SFŘ Hana Reichsfeldová a František Reichel druhé největší město v Estonsku - Tartu. Cestu vykonali společně sestrami Vojtěchou a Katarinou - františkánkami z Kongregace Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka (z Olomouce).
Úvodem však několik slov k historii: Již v meziválečném období byly terciáři - členové III. řádu Sv. Františka v Tartu při kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie, který spravovali otcové kapucíni. Z té doby se zachovala i Řehole (v estonštině). V této farnosti od roku 1936 působily sestry Kongregace NPPM z Přerova tj. vypomáhaly v duchovní správě kapucínům a založili i školu. Po okupaci Estonska v roce 1941 zůstaly zde ze dvanácti sester pouze tři, které pečovaly o kostel a malou farní komunitu a to až do roku 1987. Farní společenství velmi vděčně vzpomíná na tyto sestry i jejich působení a tak po obnovení svobodného Estonska byly domy církvi vráceny. A na naléhání estonských věřících zde obnovily svou činnost od roku 1977 i sestry NPPM, jak při duchovní správě ve farnosti, tak při obnově školy a jejím postupném rozšiřování.

IMG_1368 (Large).JPG
A tak právě zde ve společenské místnosti školy v neděli 16. 6. po mši svaté (foto 1), kterou sloužil místní farář Miguel Arata (je z Chile a zde již dvacet let), jsme se sešli se zájemci o františkánskou spiritualitu. Přišlo přes 30 zájemců (foto 2). Úvodní slovo o možnosti následovat Krista cestou sv. Františka a také o životě sekulárních františkánů a jejich organizaci přednesl bratr František Reichel. Sestra Hana podala vlastní svědectví o cestě za sv. Františkem. Následovala velmi bohatá diskuse, ze které vyplynul zájem účastníků seznámit se podrobně se SFŘ. Druhý den jsme navštívili otce biskupa Filipa Jourdana v jeho rezidenci v Tallinu a informovali jsme ho o záměru ustavit Národní bratrské společenství v Estonsku (foto 3). Otec biskup těmto iniciativám vedoucím k založení SFŘ v Estonsku požehnal.

IMG_1492 (Large).JPG
Radostnou zprávou je, že ve farnosti v Tartu jsou zájemci o cestu sv. Františka a to jak dospělí, tak i z řad mládeže a také, že při klášteře sester Kongregace NPPM v Tartu je možnost vytvoření laického společenství sv. Františka že sestry NPPM zajistí jeho duchovní asistenci.
Prosíme o podporu modlitbou.
Rahum ja koige!
Pokoj a dobro!

Hana Reichsfeldová
František Reichel
členové NR SFŘ