09.08.2013

Jaká byla 1. Národní pouť SFŘ k sv. Antonínku

P1080834 (Large).JPG

Pouť začala nenápadně - z Velehradu vyšlo 29. 6. na svátek sv. Petra a Pavla šest poutníků pod vedením bratra Standy Jurčíka na poutní cestu přes Staré Město do Uherského Hradiště, kde byli v klášteře bratrů františkánů občerstveni. Odtud vedla nádherná cesta po břehu Moravy do Kostolan nad Moravou. Ale: U rybníků před Ostrožskou Novou Vsí se připojil další proud z Buchlovic a také otec Antonín Klaret. A tak do cíle první etapy - Pastoračního domu P. A. Šuránka došlo 19 poutníků. O ty se zde postaralo františkánskou večeří i noclehem místní farní společenství.

P1080856 (Large).JPG

A v neděli ráno jsme se nejdříve na hřbitově zastavili a pomodlili u hrobu P. A. Šuránka a potom pouť pokračovala výstupem až k poutnímu areálu. I přes mírně nepříjemné (částečně deštivé) počasí se sešlo u venkovního oltáře na poutní mši svaté, kterou sloužil otec Antonín Klaret OFM, téměř pět set poutníků. Při mši svaté jsme v modlitbách vzpomněli na našeho „pana papeže" Františka, nemocné členy františkánské rodiny i na ty, kteří je ošetřují a samozřejmě i za zemřelé členy SFŘ. A díky neúnavné organizátorce Hance Reichsfeldové byla na závěr pouti „sladká tečka" - buchty a koláče. Tradice tedy byla zahájena a již nyní se můžeme těšit na 2. ročník v roce 2014.

P1080875 (Large).JPG