26.06.2013

Ohlédnutí za Mariánskou poutí Prahou

275. ročník Mariánské pouti Prahou se konal opět v sobotu po svátku Zvěstování Panny Marie tj. 1. června 2013. Tentokrát však mezi více než 50 poutníky byla i generální představená SFŘ sestra Encarnatión del Pozo (ze Španělska) a jeden z generálních asistentů otec Amanuel Mesgun,OFMCap (z Eritreje), kteří v těchto dnech vizitovali naše Národní bratrské společenství v České republice.

P6010152.JPG

Při mši svaté, kterou na zahájení pouti v kapli u kostela Panny Marie Andělské na Hradčanech u kapucínů sloužil otec Amanuel a koncelebrovali P. Antonín Klaret Dabrowski,OFM a P. Augustin Šváček OFM,Cap., obnovili přítomní členové SFŘ svou profesi.

P6010168.JPG
Po občerstvení u bratrů kapucínů jsme přešli do kostela Narození Páně u Lorety a po modlitbě Anděl Páně vyšli na cestu do dalších pražských kostelů: k sv. Tomáši na Malé Straně (augustiniáni), k Panně Marii Vítězné (Pražské Jezulátko - karmelitáni) a dále k sv. Františku z Assisi (křižovníci) a sv. Jakubu (minorité). V každém z kostelů a na Staroměstském náměstí jsme se modlili desátek růžence. Zakončení bylo v kostele Panny Marie Sněžné v kapli sv. Michala u hrobu blahoslavených 14 františkánských mučedníků. Na závěr pak refektáři kláštera bylo občerstvení a beseda se setrou Encarnatión a bratrem Amanuelem.

František Reichel

P6010195.JPG