10.06.2013

Výzva - mládež

Za dvě kávy na setkání mládeže v Riu

   Obracíme se na všechny naše členy i příznivce s následující informací i prosbou: 

   Jet na světové setkání mládeže  se svatým otcem do brazilského Ria de Janiera

je poměrně nákladná záležitost, takže v řadách našich mladých přátel sv. Františka se o ní ani neuvažovalo – kdo by mohl si zaplatit cestu za 50000.-Kč?

V rámci vizitace našeho národního bratrského společenství členy mezinárodní rady SFŘ  však došlo 1. června i k setkání sestry Encarnación (generální ministryně našeho řádu) a bratra Ammanuela (generálního duchovního asistenta SFŘ) se skupinou naší františkánské mládeže. Sestra Encarnación se ujala iniciativy a nabídla mladým, ať si vyberou dva zástupce ze svých řad a pošlou je na Světový den mládeže a Světové setkání františkánské mládeže. (byť již je po uzávěrce). A také po přímé internetové konzultaci s hlavním ekonomem SFŘ v Římě Luciem Montim, který nabídl výrazně levnější ceny – do 1500 € za jednoho (tj. podle kursového přepočtu přibližně 38000.- Kč) navrhla následující postup řešení i financování:

   Předsednictvo Mezinárodní rady SFŘ (CIOFS) uvolní peníze na dvě letenky a účastnický poplatek a co nejdříve je zakoupí.  Celkem se tedy jedná o částku cca 75000 Kč. Polovinu nechť uhradí členové SFŘ v České republice. A vyzvala nás k této akci: Něco si odřekni -  kafe, coca-colu, dortík nebo pivo a pošli 2 € tj. 50 Kč svým mladým. To znamená při počtu více než 800 členů úhradu poloviny nákladů. A čtvrtinu nechť vyberou mladí (frmol) mezi sebou. A o čtvrtinu nechť NR SFŘ spolu s duchovními asistenty požádá provinciály I. řádů. A vybrané peníze zašlete zpět Mezinárodní radě SFŘ během dalších čtyř měsíců.

Národní rada SFŘ si váží této iniciativy a pomoci sestry Encarnación i důvěry Mezinárodní rady k členům našeho národního bratrského společenství a proto se obrací na členy SFŘ s těmito prosbami:

  1)Informujte své členy o nastávajícím setkání mládeže se svatým otcem i o světovém setkání františkánské mládeže v Rio de Janieru. A také o tom, že dva z našich mladých františkánských mají možnost se těchto akcí zúčastnit. Jedná se o:

Ø Františka Steinhausera ze Strmilova u Jindřichova Hradce (studuje v Praze VŠ, je mu 23 let, zná anglicky a španělsky, chodí do společenství u sv. Josefa v Praze)

Ø Martina Pike ze Sušice, který chodí do zde vznikajícího společenství a také začal noviciát v SFŘ, je mu 27 let (zná německy).

2)   Navažme prakticky a konkrétně na katechezi našeho papeže Františka z 29. května, kde nás vyzývá (viz KT č. 23), abychom vyšli z individualismu a abychom si uvědomili, že víra je dar a skutek, který se nás týká osobně, avšak Bůh nás povolává, abychom svou víru žili společně jako rodina, jako církev:

Ø A proto modleme se za zdar setkání mládeže, obětujme za to i svá trápení a bolesti

Ø A opravdu si něco odřekněme a ušetřeme na sobě těch 50 Kč.

  3)A jako výraz solidarity vás prosíme, domluvte se a projednejte ve vašem společenství a zašlete požadovanou částku (nebo i více, pokud můžete)

na účet Národní rady SFŘ číslo 189969375/0300 variabilní symbol 20130723 pokud možno do 10. srpna.

 

  S touto prosbou se na vás obracím i v této době, kdy dobře vím, že finanční situace našich členů není růžová a ještě je třeba finančně podpořit i pomoc v zaplavovaných oblastech. Věřím však ve vaši velkodušnost při reakci na návrh naší generální představené sestry Encarnación.

Pokoj a dobro!

 

Za Národní radu SFŘ

                            František Reichel

                   Zástupce Národního ministra SFŘ