04.06.2013

Ohlédnutí za mezinárodní vizitací

Dne 30.5. -2.6.2013 proběhla Bratrská a pastorační vizitace činnosti Národní rady SFŘ v ČR. Vizitace byla výrazem bratrství a radostných vztahů podle příkladu sv. Františka a oslavou SFŘ. Povzbudila členy Národní rady ke kolegiální službě místním bratrským společenstvím a všem přátelům sv. Františka. Vizitace nás povzbudila, abychom vše, co dobrého děláme jako jednotlivci v našich farnostech a ve světě, dělali ve spojitosti se Sekulárním Františkánským řádem, aby tak ještě výrazněji bylo znát naše duchovní spojení s charismatem sv. Františka. V rámci našich možností bychom se v místních společenstvích mohli ujmout nějaké společné prospěšné činnosti pod hlavičkou Místního bratrského společenství a tak oslavovat našeho Pána. Byli jsme vyzváni, abychom s láskou přijímali nové profesní členy a nalézali cesty, jak se jim přizpůsobit v našich společenstvích v duchu slov sv. Františka: "Pán mi dal bratry". (článek 34 Generálních konstitucí) Povolání každého žadatele o profesi je však třeba vždy dobře rozlišit. Nehledáme velké počty členů, ale povolané bratry a sestry od Pána. Na druhou stranu je nutné se otevřít a být vstřícní i vůči těm, kteří mají rádi sv. Františka a nemají zatím povolání k profesi od Pána. Rozvíjejme bratrské vztahy se všemi lidmi a buďme vstřícní zvláště k mladým, kteří někdy neusilují o profesi, ale hlásí se ke sv. Františkovi. Milujme je Františkovou láskou, která pramení z velké lásky Kristovy. Speciální setkání měli také provinciálové prvních řádů a duchovní asistenti. Jsme šťastní, že máme duchovní asistenci téměř ve všech našich místních společenstvích. Považujme to za dar od Pána. Každý člen SFŘ nechť důsledně pečuje o svoji trvalou formaci v následování charismatu sv. Františka, tím, že se účastní formačních seminářů, společných poutí a exercicií. Tlaku světa odoláme jenom neustálou obnovou svého srdce a františkánského charismatu uvnitř nás. (své osobní postřehy sepsal Luboš Kolafa)