19.03.2013

Setkání EUFRA

Pozvánka na setkání EUFRA, v příloze je originál v němčině

Vzkaz sestry Lydie Kuehler OFS, pořadatelky:
Těším se na toto velkorysé sourozenecké setkání se sestrami a bratry z Evropy. Přijedou účastníci z Itálie, Německa, Španělska, Francie, Polska, Rumunska, Ruska, Anglie, Irska, Rakouska, Finska, Chorvatska...

Abychom mohli být spolu, budeme mít překladatelky (je třeba se domluvit jedním z těchto jazyků: němčina, angličtina, francouzština, italština, polština). V posledních 35 letech počet účastníků kolísal mezi 35 a 135 osobami.
Zveme rodiny s dětmi, mládež, sestry a bratry všech věkových kategorií, abychom se sešli jako skutečná velká rodina.

Možnost elektronického přihlášení na stránce http://www.ofs-nordwest.de/anmeldung.html
Kontaktní email: Eufra@ofs-nordwest.de
Více na stránkách www.ofs-nordwest.de/eufra.htmlPřeklad pozvánky:

Motto: S Františkem, Klárou a Antonínem z Padovy na cestě k nové Evropě. Týdenní setkání EUFRA 6. - 15. 6. 2013 na místě, kde žil sv. Antonín

U mapky jsou vysvětlivky, jak tam dojet vlakem nebo autem

Vlevo je adresa ubytovacího komplexu - Duchovní centrum sv. Antonína. Jsou tam jedno, dvou a třílůžkové pokoje s příslušenstvím, vše s výtahem nebo schodišťovou plošinou - vhodné i pro těžce pohyblivé osoby.
Je tam kaple, knihovna, klubovna, meditační a zasedací místnosti, park, zahrada a dostatek parkovacích míst.
Možnost zajistit vegetariánskou a dietní stravu.


Z programu:

seznámení a výměna zkušeností bratří a sester ve františkánském duchu,
- seznámení a společenství v různosti, sdílení bohatství a chudoby (skoro bych přeložila jako „lesku a bídy:-)" různých františkánských společenství SFŘ a národů Evropy, abychom vytvořili církev plnou bratrství, která překročí národní hranice, a abychom přispěli vlastním přičiněním k porozumění národům.
Téma: S Františkem, Klárou a Antonínem z Padovy na cestě k nové Evropě
2013: Antonín - eucharistický světec
-společné modlitby a mše sv.
-diskusní skupiny nebo společné sdílení (pořádá diecézní pracovní skupina Münster), např. výuka jazyků, rozjímání Bible, příprava liturgie, práce s počítačem, kamerou a videem, meditativní tanec, meditativní pochod (cesta do Emaus), sborový zpěv, zdobení svíček, gymnastika, EUFRA-noviny, setkání s lidmi a zeměmi.
Kdo by chtěl vést workshop, je srdečně vítán.
Každý účastník je povinen se zúčastnit aspoň jednoho workshopu. Plánují se i výlety do okolí (procesí ke sv. Antonínu do Padovy, Benátky).
Kdo chce, může si vzít svou bibli, spisy sv. Františka, řeholi, konstituce SFŘ apod.


Plná cena za osobu na 10 dní včetně plné penze, výletů a materiálů:
A -jednolůžkový pokoj: 520,00€
B -dvoulůžkový: 457,00 €
C -třílůžkový: 340,-€
Děti 0 - 6 let zdarma
Děti 7 - 11 let: 18,-€ x 9 = 187,-€
Děti 12 - 14 let: 24,-€ x 9 = 241,-€
Prosíme všechny, kteří mohou poslat příspěvek navíc pro ty, co si nemohou dovolit plnou platbu, aby přispěli v EUR.
Bankovní spojení:
IBAN: DE 84 5109 1700 0080 1310 03
BIC: VRBUDE51
Závazné přihlášky do 01.04. 2013
Poštovní adresa:
Monika M. Jakob OFS, Tuschera 14
96224 Burgkunstadt
Email: EUFRA@ofs-nordwest.de
Aktuální informace a program:
www.ofs-nordwest.de/eufra.html