05.03.2013

Poselství generální ministryně k uprázdnění Sv. Stolce

ODSTOUPENÍ BENEDIKTA XVI.

Všem bratřím a sestrám ze Sekulárního františkánského řádu a Františkánské mládeže

Dnes, na svátek Panny Marie Lurdské, jsme se dozvěděli, že z Petrova stolce odstoupil Svatý Otec Benedikt XVI.

Tato zpráva se nás všech jistě hluboce dotkla a dojala nás. Nejen pro ten fakt sám o sobě, tolik zásadní pro celou Církev, ale i pro zvláštní vztah, který váže členy předsednictva Mezinárodní rady SFŘ ke Svatému Otci, ačkoli se neznáme tak blízko.

Myslím, že nyní musíme Bohu, našemu Otci děkovat, že nám dal jako Petrova nástupce "zbožného dělníka na vinici Páně" s tak dobrou kombinací víry, moudrosti a zbožnosti.

Když si dáme trochu práce, určitě si vzpomeneme, kolikrát se odkazoval na život a spisy sv. Františka a sv. Kláry z Assisi, zvlášť ve svých pravidelných katechezích, jež držel každý týden. Určitě to bylo dáno jeho vztahem k františkánskému charismatu. Jeho matka a sestra byly členkami Třetího řádu františkánského (TOF) a on sám kdysi požádal o vstup do jednoho z bratrských společenství v Německu, které má stále ve svém archivu tuto žádost, ačkoli nikdy nedošel až k profesi nebo příslibu evangelního života podle sv. Františka.

Náš řád musí Svatého Otce vší svou silou podpořit v jednotě, která byla dotažena do konce během let jeho pontifikátu.

Dnes si uvědomujeme, jakou má odvahu, smysl pro odpovědnost a jak důvěrný vztah má k Pánu. Musíme si pozorně všimnout jeho moudrosti, zbožnosti jakož i vnitřní svobody, když se odvážil takového významného kroku, který ovlivní budoucnost celé Církve. To vše můžeme pochopit jen z pohledu jeho nezměrné lásky k Bohu a Církvi a nejvyšší úcty k Petrovu úřadu.

Učme se spiritualitě od Svatého Otce, jeho jemně vytříbeného svědomí, jeho důstojnosti bez hranic. Sjednoťme se v modlitbě za Benedikta XVI., aby mu Pán uchoval pokojnou mysl v jeho rozhodnutí a jeho životě a aby ho Svatá Panna jako Matka povzbuzovala a posilovala.Sjednoťme se v lásce k Boží Církvi se stejným citem věrnosti našeho serafického Otce svatého Františka, když se bude volit nový Petrův nástupce, aby mohl loďku Páně vést na otevřené moře na hlubinu ("Duc in Altum"), na rozbouřeném moři a v složitém světě dnešní doby.

Encarnación del Pozo
generální ministryně SFŘ