01.11.2012

Členové SFŘ na beatifikaci 14 pražských mučedníků

O aktivní účasti našich členů na slavnosti blahoslavení 14 pražských mučedníků-františkánů svědčí skutečnost, že se do Prahy sjelo přes 130 sester a bratří z Čech i Moravy. Krmě toho přijelo sedm sester ze Slovenska a jedna z Německa. Za mezinárodní radu se zúčastnil bratr Tibor Kauser, který přijel z Maďarska i s manželkou. Kromě oficiálního programu tj. beatifikace v katedrále, nedělní mše svaté v kostele Panny Marie Sněžné, prohlídky výstavy a účasti na dvou krásných koncertech jsme měli i svůj specifický program: Již ve čtvrtek před slavností vyšla kniha bratra J. Zajíce "Cena věrnosti" a proto večer proběhlo v Knihkupectví Paulinek setkání s autorem a autogramiáda. V sobotu se uskutečnila pracovní schůzka s otcem Califanem, OFM - postulátorem procesu blahořečení. Projednali jsme s ním způsob přípravy blahořečení našeho bratra Dr. Františka Noska. A po ndělní bohoslužbě se sešli členové Národní rady s našimi zahraničními hosty při společném obědě u kapucínů u Lorety.