28.05.2012

Z letošní poutě seniorů do Hájku

11. ročníku FRANTIŠKÁNSKÉ POUTĚ SENIORŮ DO HÁJKU, kterou pořádalo 24. května 2012 místní společenství Sekulárního františkánského řádu u kostela sv. Anežky na Spořilově, se zúčastnilo 41 poutníků. Na zahájení pouti se pomodlili úvod do růžence v kostele v kostele P. Marie Vítězné na Bílé Hoře. Potom nás sestra Petra - místní benediktýnka seznámila s historií kostela i kláštera. A po malém pohoštění ve farním sále jsme přejeli autobusovou linkou do Starých Litovic, odkud jsme starou poutní cestou (4,5 km) při modlitbě růžence došli do františkánského kláštera Panny Marie Hájecké. Klášterem nás provedl otec Jan Vianney OFM, který následně sloužil pro nás v Loretě mši svatou. Na závěr při posezení a pohoštění (tradiční guláš) nás seznámil s poslední historií kláštera, který v minulém století sloužil i jako internační tábor pro kněze.