26.03.2012

Pozvánka na pouť do Poříčí nad Sázavou 14. dubna 2012

Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR

spolu s farností Poříčí nad Sázavou

-------------------------------------------------------------------

vás srdečně zve na tradiční

Pouť k hrobu Dr. Františka Noska

 do Poříčí nad Sázavou

v sobotu 14. dubna 2012

 

 

         Pouť se koná vždy kolem výročí smrti Dr. Františka Noska (1886 -1935), františkánského terciáře a významného předválečného katolického politika a národohospodáře.

Program pouti:

15.00 hod mše svatá za dr. F. Noska v kostele sv. Havla (u řeky); účast přislíbil Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

16.00 hod modlitba u hrobu dr. Noska na hřbitově u kostela,

16.15 hod setkání poutníků na faře.

 

 

Spojení vlakem:

Praha, hl.n.                        9.16     12.20      13.20               17.36        18.36       19.06

Čerčany                                         13.13      14.13               16.43        17.43       18.13

Čerčany                                                        14.17               16.30                        18.08

Poříčí n.S.                                                     14.21               16.25                        18.03

Benešov (pro pěší pouť)   9.58

Poznámky:

a) Kromě 1. sloupce (rychlík do Benešova) jde o zastávkové vlaky.

b) Z Čerčan do Poříčí jsou asi 2-3 km. Je možno putovat i z Benešova, kde je sraz asi v 10.10 hodin u východu z nádraží ČD ve směru na Konopiště. Z Benešova se putuje asi 12 km.

c) Na trati Praha – Benešov bývají někdy výluky. Informace o nich jsou na webové stránce Českých drah www.cd.cz. Nebo je možno zavolat jejich nepřetržitou informační službu na tel. 840 112 113.

d) Bližší informace o pouti:  muller.miloslav@centrum.cz, tel.272 76 50 83, mobil 732 74 49 53

e) F. Nosek se narodil v městě Chrudimi, tj. na území královéhradecké diecéze.