Sv. Veronika Giuliani, panna 2. řádu (10. července)

(1660 - 1727)

Veronika, křestním jménem Voršila, se narodila v Mercatello v Itálii 27. prosince 1660. Roku 1677 vstoupila k řeholnicím kapucínkám v Tifernu (Città di Castello). Snažila se umrtvovat tělo, osvojit si božské rozjímání, podobat se Kristu ukřižovanému. o vánocích roku 1696 přijala Kristovu ránu v boku, o Velkém pátku 1697 ostatní tělesné rány Ukřižovaného. Byla podrobována nejtěžším zkouškám a ústrkům, které snášela s hlubokou pokorou a nepopsatelným klidem. Teprve po letech byla stigmata uznána oficiálně za pravá a roku 1716 byla Veronika jmenována abatyší svého kláštera. Zemřela 9. července 1727, svatořečena byla roku 1839 papežem Řehořem XVI.