Sv. Marie Františka od Pěti ran, panna 3. řádu (6. října)

(1715-1791)

Marie Františka se narodila v Neapoli 25. března 1715. Když v 19 letech přijala hábit 3. řádu sv. Františka, umrtvovala své tělo posty, bděním a jinými přísnostmi, pomáhala nejrůznějšími skutky lásky nemocným a potřebným, velmi uctívala Bohorodičku, vynikala pokorou. Zemřela 6. října 1791, svatořečena byla 29. června 1867 papežem Piem IX.