Sv. Elzearius a bl. Delfína, manželé, členové 3. řádu (26. září)

(1285-1323, 1283?-1358)

Elzearius se narodil roku 1285 ve Francii, stal se hrabětem z Ariana, za manželku si vzal Delfínu z Glandeves, narozenou kolem roku 1283 v Puy–Michelu, společně však zachovali panenství a ve 3. františkánském řádu zazářili výjimečnými ctnostmi. Majetek, kterým oba oplývali, rozdávali chudým s neobvyklou štědrostí, stále se věnovali modlitbě a dobrým skutkům. Elzearius zemřel v Paříži 27. září 1323, svatořečen byl 5. dubna 1369 papežem Urbanem V. Delfína po Elzeariově smrti zbožně prožila ještě 35 let jako vdova a zemřela 26. listopadu 1358 u města Apt ve Francii, blahořečena byla 24. července 1694 papežem Inocencem XII.