Bl. Marie Terezie Schererová, panna 3. řádu (16. června)

(1825-1888)

Kateřina Schererová se narodila 31. října 1825 ve švýcarském Meggennu. Z lásky ke Kristu se rozhodla sloužit mládeži, chudým a nemocným. Vstoupila proto do Kongregace milosrdných sester svatého Kříže, kterou založil kapucín P. Theodosius Florentini a přijala zde jméno Marie Terezie. Dne 27. října 1845 složila první sliby a začala působit jako učitelka. Roku 1852 ji zakladatel povolal do Churu a svěřil jí vedení nemocnice a noviciátu. V roce 1857 byla zvolena první generální představenou. Svým sestrám byla moudrou matkou a chudým i trpícím věrnou pomocnicí. Po náhlé smrti zakladatele zachránila ohrožený institut. Zemřela 16. června 1888 v mateřinci v Ingenbohlu. Za blahoslavenou ji 29. října 1995 prohlásil papež Jan Pavel II.