Sv. Mariana z Paredes, panna 3. řádu (28. května)

(1618-1645)

Narodila se v Ekvádoru v Quitu 31. října 1618. Jako dívka osiřela a zaslíbila se Bohu panenstvím. Protože nemohla vstoupit do kláštera, začala doma vést asketický život. Snažila se o modlitbu, posty a konala i ostatní zbožná cvičení. Vstoupila do 3. řádu svatého Františka a přijala jméno Mariana od Ježíše. Zazářila jasným duchem a láskou k bližnímu, byla též nazývána »lilií z Quita«. Různými skutky lásky podporovala a vlídně ošetřovala domorodce – Indiány, i černochy. Zemřela 26. května 1645, svatořečena byla 9. července 1950 papežem Piem XII.