Sv. Konrád z Piacenzy, člen 3. řádu (19. února)

(1290-1625)

Sv. Konrád se narodil roku 1290 v Piacenze. Když ho Pán oslovil, prodal všechen svůj majetek a rozloučil se se světem i se svou manželkou. Ta vstoupila do kláštera klarisek, zatímco on oblékl hábit 3. řádu a odešel na Sicílii. Tam strávil čtyřicet let v nejtvrdším způsobu života. Zemřel 19. února 1351 v Notu na Sicílii. Svatořečil ho papež Urban VIII. 12. září 1625.