Sv. Jan XXIII., papež, člen 3. řádu (11. října)

(1881-1963)

Angelo Roncalli se narodil 25. listopadu 1881 v italské vesnici Sotto il Monte asi 20 km od Bergama. Po studiu v Bergamu a v Římě byl 10. srpna 1904 vysvěcen na kněze a krátce nato se stal sekretářem biskupa v Bergamu a angažoval se v Katolické sociální akci. Od roku 1906 působil jako profesor dějin církve, apologetiky a patrologie v kněžském semináři. 1915–1918 byl sanitářem na frontě 1. světové války. V roce 1919 jej papež Benedikt XV. jmenoval koordinátorem Díla šíření víry v Itálii. Roku 1925 byl vysvěcen na biskupa a jmenován apoštolským vizitátorem v Bulharsku, kde se snažil zprostředkovávat dialog mezi latinskou a byzantskou církví. Od roku 1934 byl v Istanbulu apoštolským delegátem pro Řecko a Turecko. Za války organizoval v Turecku sbírky pro hladovějící Řecko a zachraňoval maarské Židy vystavováním potvrzení o křtu. Od roku 1944 byl nunciem v Paříži a předsedou Francouzské biskupské konference. V roce 1953 byl jmenován benátským patriarchou a kardinálem. Dne 28. října 1958 byl zvolen papežem a přijal jméno Jan XXIII. Jako papež dokázal zlomit nenávist vůči Židům a změnit některé související liturgické texty. Pomohl překonat tzv. kubánskou krizi tím, že se v roce 1962 zasadil o dialog s komunistickým blokem. V roce 1963 obdržel světovou cenu za mír a humanismus. Je autorem termínu »aggiornamento « neboli přizpůsobení církve potřebám doby. Svolal 2. vatikánský koncil, jehož první zasedání začalo 11. října 1962, a má velké zásluhy na vzniku přelomové koncilní konstituce Gaudium et Spes. Zemřel dne 3. června 1963. Blahořečil jej Jan Pavel II. dne 3. září 2000 a svatořečil papež František 27. dubna 2014.