Sv. Růžena z Viterba, panna 3. řádu (4. září)

(1233 - 1252)

Růžena se narodila roku 1233 ve Viterbu v Itálii. Po těžké chorobě byla přijata do 3. řádu svatého Františka (1250) a brzy si získala pověst jako kazatelka. Vynikala čistotou života, činnou láskou k bližnímu a horlivostí v křesManské víře a zbožnosti. Zemřela v rodném městě 6. března 1252 a její tělo bylo přeneseno 4. září 1258 do kostela klarisek, který se po ní nazývá kostelem svaté Růženy. Svatořečil ji papež Kalist III. roku 1457.