05.06.2019

Pouť seniorů do Hájku

18. ročník oblastní pouti seniorů do františkánského kláštera Hájek u Prahy se konal 16.5.2019. Účastníci se sešli po 9 hodině v klášteře na Bílé Hoře, kde nám sestřička benediktýnka Petra velmi poutavě vyprávěla o historii a zajímavostech kláštera a pak pro nás farníci připravili pohoštění. Poté jsme vyjeli autobusem a auty na začátek naší křížové cesty – celá křížová cesta se chodívala ze Strahova a měla celkem 20 km, postupně se obnovují její jednotlivá zastavení. My jsme šli poslední 3 km. Bylo nás téměř 40 účastníků, včetně 6 kněží. Cestou jsme se modlili po skupinkách růženec a zpívali mariánské písně. Po příchodu do Hájeckého kláštera jsme slavili mši svatou, kterou celebroval otec Jan Vianey Dohnal OFM – rektor kláštera v Hájku. Měli jsme tentokrát s sebou vzácné hosty – P. Alfreda Parambakathu z Indie a Moniku Midveryté z Litvy – naše dva vizitátory z CIOFS, kteří se pouti účastnili v rámci probíhající bratrské a pastorační vizitace našeho SFŘ. Po mši měli vizitátoři možnost prohlédnout si komunisty zdevastovaný a nyní znovu obnovovaný klášter. Pouť jsme zakončili modlitbou litanií v Loretánské kapli kláštera a tradičním výborným gulášem a posezením. Všem účastníkům patří velký dík – organizátorům za jejich starostlivost a námahu a poutníkům za jejich statečnost a radostnost.

Markéta Kubešová

gallery