01.06.2004

Kostel sv. Alžběty ve Kbelích

Pelzbauerová, Věra

První historická zmínka o Kbelích je z roku 1130, kdy zde kníže Soběslav daroval jedno popluží vyšehradské kapitule. Část Kbel zůstala ve světských rukou. Obec, připojená v sedmdesátých letech 20. století k Praze, je na sakrální památky chudá. V centru starých Kbel stojí barokní socha sv. Vojtěcha, podél poutní svatováclavské cesty z Prahy do Staré Boleslavi zůstalo několik výklenkových kapliček. Ve snaze postavit kolem vnitřní Prahy tolik kostelů, kolik hvězd kolem hlavy měla Panna Marie na soše před Týnským chrámem, v roce 1931 dr. Nosek koupil ve Kbelích v dražbě dům se stavební parcelou na nároží dnešní Vrchlabské a Železnobrodské ulice a zřídil zde kapli zasvěcenou sv. Alžbětě Uherské, častěji nazývané Durynská, která byla z matčiny strany sestřenicí sv. Anežky České. Obě světice měly silné sociální cítění, které projevovaly péčí o chudé, nemocné a opuštěné lidi. Sv. Anežka Česká tak činila v Praze, sv. Alžběta Durynská na hradě Wartburgu, kde žila jako choť lankraběte Ludvíka. Kapli vysvětil velmistr křižovníků Dr. Josef Vlasák 28. 10. 1932.  Na hlavním oltáři byl umístěn kříž z 18. století, který kbelským věřícím darovali františkáni od Panny Marie Sněžné v Praze 1. Péči o kapli svěřil o. Jan Ev. Urban sestrám Apoštolátu III. řádu sv. Františka. Novicky Apoštolátu tam trávily polovinu svého noviciátu v sociální práci, tiskové službě a katechezi. Kaple měla sloužit jen do doby, než bude v obci vybudován větší kostel, ale nepřízeň doby zhatila přípravy a znehodnotila nashromážděné finanční prostředky. Kaple nemilosrdně chátrala, a když tamní duchovní správu na počátku devadesátých let minulého století opět převzali Menší bratři františkáni od pražského kostela Panny Marie Sněžné, byla již téměř v havarijním stavu. Pro pravidelné bohoslužby bylo nutné upravit náhradní prostor a připravit se na nějaké radikální řešení i proto, že se společenství věřících poznenáhlu rozrostlo a nápadně ožilo. To už od 27. ledna 1997 byly Kbely kvazifarností. Po několikaleté přípravě byla tedy v březnu 2001 konečně zahájena na stavební parcele v Železnobrodské ulici, v sousedství dnes již zbořené původní kaple, stavba nového kostela elipsovitého tvaru a s otevřenou zvonicí v popředí, který bude rovněž zasvěcen svaté Alžbětě Durynské. Ideový projekt připravil architekt Bernardo d´Ambrose, který se inspiroval charitativní činností sv. Alžběty a dal kostelu podobu bochníku chleba, z něhož již část byla odkrojena a rozdána. Realizační projekt připravil Ing. Jan Korenčík se svým synem. Výzdoba interiéru včetně okenní vitráže je záležitostí Bernarda d´Ambrose. Duchovním správcem kostela je P. Jiljí Přibyl OFM, který i v nedokončené stavbě sloužil mše sv. pravidelně v pátek v 17.30 hod. a v neděli v 9.00 hod.

Kostel vysvětí v neděli 13. června 2004 v 10 hod. kardinál Miloslav Vlk.

Věra Pelzbauerová

redakčně doplněno