Modlitební úmysly 2021

Drazí bratři a sestry,

v příloze naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021.

Pokoj a dobro.

Isabella Di Paola, generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naši dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR a všechny jeho dobrovolné službníky na všech úrovních. Dále vám připímínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.