25.06.1998

Svěcení kostela sv. Bartoloměje

Šedé sestry III. řádu sv. Františka

Ve farnosti sv. Jiljí v Praze na Starém Městě, pod duchovní správou otců dominikánů, byl 18. 4. 1998 slavnostně znovuposvěcen kostel sv. Bartoloměje, který je ve vlastnictví Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka. Slavnostní bohoslužbu vedl kardinál Miloslav Vlk za účasti  biskupa Karla Otčenáška, opata Víta Tajovského O.Praem., opata Bernarda Thebese O.Cist. z Oseku u Duchcova a mnoha dalších kněží, řeholníků a řeholnic. Přítomen byl také velvyslanec Spojeného britského království a Severního Irska, který zastupoval prince Charlese, jehož nadace také finančně přispěla a opravu fasády a krovu. Zastoupeno bylo rovněž Ministerstvo kultury a Magistrát hl. města Prahy, kteří také sestrám významně finančně pomáhali, a zástupci firem, které se podílely na obnově zdevastovaného kostela.

Kostel sv. Bartoloměje byl Kongregaci Šedých sester III. řádu sv. Františka vrácen v červenci 1995 ve velmi špatném stavu. Do kostela mnoho let zatékalo. střecha byla propadlá, také věžička - sanktusník - neexistovala. Vzácné barokní sochy na fasádě kostela pocházející z Jacklovy dílny byly v havarijním stavu. V interiéru kostela byly vlhkostí podmáčeny unikátní fresky V. V. Reinera, umělé mramory byly v katastrofálním stavu. S pomocí mnoha lidí, nesčetných dárců a především s nezměrnou Boží láskou se po dva a půl letech sestrám podařilo veliké dílo. 18. 4. 1998 byl důstojný a velkolepý stánek Boží přichystán ke slavnosti znovuposvěcení. Pán se vrátil na své místo, odkud byl lidskou zlobou a nenávistí vyhnán., na místo, kde ještě před deseti lety trpěli lidé. Mnozí ze zúčastněných prošli  těmito místy hrůzy. Proto tento kostel má být adorační, místem klanění a trvalého usmiřování, živým znamením, aby se nezapomínalo na Boží dobrotu a lásku.

Na závěr promluvy vyslovil otec kardinál přání: „ Ať tento chrám je znamením naděje, která vyrůstá z toho, že Bůh drží události ve své ruce. Ať tento chrám je živým a trvalým znamením, a prosím sestry, abyste se zde klaněly, odprošovaly a usmiřovaly za nás za všechny. Abyste zde prosily za město, za národ.“